Overenskomster

Ansatte i gunstig situation

Føtex' behov for 100 ansatte kan udløse lønpres.

For HK Nordjylland er situationen gunstig, fordi fagforeningen indlysende nok gerne ser, at der bliver så meget arbejde som muligt til dens medlemmer. Formanden for HK Nordjylland Ivan Ziegler siger i den forbindelse, at det er nødvendigt, at ansatte overholder opsigelsesvarslerne, hvis man tænker sig at skippe sin gamle arbejdsplads til fordel for Føtex. Føtex' krav om cirka 100 medarbejdere kan udløse et lønpres på butiksindehaverne i bestræbelserne på at holde på deres ansatte. Det vil Ivan Ziegler ikke afvise, kan blive en mulighed, og i den forbindelse siger han, at HK Nordjylland naturligvis er klar med råd og vejledning til medlemmerne, hvis det skulle blive aktuelt. - Hvis Føtex tilbyder bedre løn og ansættelsesvilkår, tegner der sig en ny situation for medarbejderne, og der er ikke noget, der forhindrer butikspersonalet i at forhandle løn, fordi de er ansat indenfor minimallønsområdet, forklarer Ivan Ziegler, der mener, at Føtex ikke ligefrem er kendt for eksorbitante lønninger, men derimod lønninger, som ikke ligger voldsomt over mindstelønnen. Ivan Ziegler peger dog på, at lønnen ikke altid i sig selv er et parameter, som får medarbejdere til at kikke i den retning. Som en stor og landsdækkende dagligvarekæde kan det derfor ikke udelukkes, at Føtex har mulighed for at give sine ansatte bedre muligheder for efter- og videreuddannelse, siger formanden for HK Nordjylland Ivan Ziegler.