Ansatte på krudtfabrik har helbredsproblemer

Mistanke om at trotyl kan udvikle grå stær

ELLING:Ansatte, der på Ammunitionsarsenalet AMA i Elling arbejder med det kemiske sprængstof TNT eller trotyl, synes at have en øget risiko for at udvikle en speciel form af øjensygdommen grå stær. Det påvises i en rapport fra Arbejdsmedicinsk Klinik ved Aalborg Sygehus, efter at ansatte på AMA er blevet undersøgt fra juni 2001 til juni 2002. Fire ansatte viser tegn på udvikling af grå stær, dog uden at deres syn er blevet forringet. De fire har været ansat mellem 12 og 25 år, og dermed også før sikkerhedsforanstaltningerne omkring arbejdsmiljøet blev så optimale, som de er nu. Fire andre ansatte, der tilbringer hele deres arbejdsdag i støberiet, har berettet om blodnæse, dårlig mave, udslæt på huden, træthed, og at deres sengetøj bliver helt rødt af farve, som udskilles gennem huden. Men også om, at arbejdsmiljøet er blevet forbedret. På AMA anvendes Trotyl i flydende form til indstøbning i granater. Nye undersøgelser Trods de gener som ansatte har oplevet, konkluderer rapporten fra Arbejdsmedicinsk Klinik, at der ikke er fundet tegn på alvorlig helbredsmæssig påvirkning, der kan tilskrives de aktuelle arbejdsmiljøforhold, og at intet i undersøgelsen tyder på, at der aktuelt findes varige organskader som følge af arbejdet med TNT. Rapporten siger dog samtidig, at resultatet af udtagne prøver kan være tvivlsomme, fordi produktionen var svigtende i undersøgelsesperioden. Derfor gennemfører Arbejdsmedicinsk Klinik nye undersøgelser efter jul, når produktionen ventes konstant, ligesom opfordringen til virksomheden går på fortsat at arbejde med at forbedre arbejdsmiljøet. - For tre år siden blev arbejdsmiljøet forbedret betydeligt med byggeriet af et nyt støberi, og sammen med brug af værnemidler, omhyggelig rengøring og høj personlig hygiejne arbejdes der fortsat meget med hele tiden at styrke arbejdsmiljøet, siger fællestillidsmand på AMA, Finn Dietz. Han peger specielt på, at den personlige hygiejne skal øges. Forbedret hygiejne - Det er vigtigt, at overtrækstøj, friskluftmasker og handsker passer fuldstændigt, og at der bades og skiftes undertøj ved arbejdsdagens slutning, inden folk går hjem. Arbejdsmedicinsk Klinik har efter undersøgelsen desuden anbefalet, at der hyppigt vaskes hænder, og at der udelukkende spises med kniv og gaffel i den særlige kantine, der er til de ansatte ved støberiet, understreger Finn Dietz. Fire til seks af AMA’s 150 ansatte arbejder i følge Finn Dietz på fuldtid i støberiet. Alle øvrige, der arbejder i, eller har deres gang i støberiets tilstødende lagerlokaler, skal skifte fodtøj, hver gang de går ind og ud. Finn Dietz siger, at han tidligere selv har arbejdet i støberiet i et år, udenat have fået helbredsgener. - Dampe, som der her er tale om, kan trænge ind alle steder, og jeg påstår ikke, at der sløses med sikkerheds-foranstaltningerne, men omvendt kan det ikke pointeres nok, at man skal følge bestemmelserne, understreger Finn Dietz. Han siger samtidig, at TNT ikke ophober sig i kroppen, og at udskillelse af farvestof fra huden altid ophører senest tre dage efte, at man har været i nærheden af trotyl.

Forsiden