Ansatte tør ikke sige, de har det skidt

APV opfanger ikke alvorlige problemer med dårligt psykisk arbejdsmiljø

Paul Rode Andersen (SF): Hvad er det for en kultur, vi har, hvis ikke de ansatte tør sige deres uforbeholdne mening? Foto: Bent Jakobsen

Paul Rode Andersen (SF): Hvad er det for en kultur, vi har, hvis ikke de ansatte tør sige deres uforbeholdne mening? Foto: Bent Jakobsen

FREDERIKSHAVN:- Forsigtigt kan man måske konkludere, at selv i en tid med markant fokus på det psykiske arbejdsmiljø, har mange medarbejdere ikke den fornødne tillid til, at man kan svare ”sandfærdigt” på spørgsmål om det psykiske arbejdsmiljø. Sådan konkluderer Kirsten Møller, der er formand for BK-MED’s sikkerhedsudvalg i Frederikshavn Kommune. Kirsten Møller har udarbejdet en redegørelse om arbejdet med APV, arbejdspladsvurderinger. Baggrunden er en lang række sager om dårligt psykisk arbejdsmiljø på kommunale institutioner, senest i SFOen på Ørnevejens Skole og i den kommunale tandpleje. - Vi har haft en lang række sager om dårligt psykisk arbejdsmiljø og ledelsesmæssige problemer med voldsomme menneskelige konsekvenser, og derfor undrer det naturligvis, at disse sager får lov at udvikle sig, siger formanden for B&U-udvalget, Paul Rode Andersen (SF, som sammen med næstformand Jørgen Steengaard (V) har bedt om at få sagen drøftet. - Frustrende - Vi bruger meget tid og mange kræfter på at udfylde og efterbehandle APV’erne. Alligevel kan vi se, at de ikke fanger de alvorlige problemer, der er rundt omkring. Så betaler vi i dyre domme for BST- og psykolograpporter, der afdækker problemerne, så ligene vælter ud af skabet. Det er uholdbart, siger Paul Rode Andersen. Han er frustreret over konklusionen om manglende tillid til at svare sandfærdigt. - Hvis ikke de ansatte tør sige deres uforbeholdne mening om psykisk arbejdsmiljø, når de bliver bedt om det, oven i købet anonymt, hvad er det så for en kultur, vi har i Frederikshavn Kommune? Jeg går ind for en åben kommune, hvor medarbejdere og ledelse kan tale frit og få problemerne op på bordet, uden at nogen skal føle sig udsat for hævn eller psykisk terror, men jeg frygter, at det er sådan, det er. Paul Rode Andersen erkender, at det er lettere at tale om det fysiske arbejdsmiljø, ergonomisk indretning af borde og stole, belysning og det slags. - Men hvis ikke vi kan tale åbent om, hvordan, vi har det, er der noget helt galt. Han opfordrer medarbejdere og ledere til at bruge APV’erne alvorligt og ærligt. - Redskabet er godt nok, hvis det bliver brugt rigtigt, men det kræver en kultur, hvor man tør sige tingene, som de er uden at føle illoyalitet.