Ansatte trykket af truslerne

FREDERIKSHAVN:Frederikshavn Kommunes sagsbehandlere trues oftere og oftere i deres hverdag. Konflikterne udspringer tit af det rene ingenting, men det mærker medarbejderne hårdt på psyken. Den seneste uge har en enkelt person truet sin sagsbehandler ad flere omgange - og i en grad, at det, som omtalt i gårsdagens avis, har ført til politianmeldelse. Men selv om kommunen reagerer prompte med psykologhjælp, så er stemningen blandt de ansatte trykket af truslerne. - Når man går rundt i kontormiljøet, så er stemningen trykket. Medarbejderne er helt naturligt kede af, at de - trods de forsøger at komme deres klienter i møde - alligevel udses som trusselsmål, fastslår socialdirektør Jan Nielsen. - Når en af vore medarbejdere, er blevet truet, sørger vi øjeblikkeligt for, at vedkommende får krisehjælp hos en af vore psykologer. - Men selv om det er en fin hjælp til den enkelte, så kan det ikke undgå at sidde i sagsbehandlerens baghoved, når han eller hun fortsætter arbejdet med klienterne. - De vil forståeligt nok vogte ekstra for at undgå at komme i en konfliktsituation igen, og det presser dem på psyken, siger socialdirektøren. Socialforvaltningen tager meget seriøst fat om truslerne for at søge at minimere presset på de ansatte. Det sker ad forskellige kanaler, men blandt andet ved at sikre de ansatte bedre værktøjer til at forbygge konflikterne. - Vi har nogle virkeligt gode medarbejdere, der har en fin fornemmelse for at undgå konflikter. - Men vi kan ikke forsikre os mod de opstår, og derfor er det vigtigt, at vi har procedurer og værktøjer, der bringer medarbejderne sikkert i land, siger Jan Nielsen. På den indretningsmæssige plan arbejder socialforvaltningen således på at skabe rum, så de ansatte kan komme væk fra konflikterne fysisk. Det kan betyde nyindretning af det eksisterende kontormiljø. Desuden arbejdes der på et kursusforløb, der skal klæde medarbejderne endnu bedre på til at håndtere en konflikt i sin vorden. For tre måneder siden ansatte kommunen en vagtmand, der fysisk er til stede i Rådhuset gennem hele arbejdsdagen. Og det skaber en større tryghed blandt de ansatte og er i øvrigt med til at dæmpe truslerne. Men en vagtmand skal også have fri en gang imellem og de personer, der periodisk drives til at fremsætte trusler, er hurtige på aftrækkeren, når den situation opstår. - Derfor har vi nu valgt at entrere med et vagtselskab, som bliver back up for vores kommunale vagtmand, siger Jan Nielsen. Med de initiativer, der allerede er taget håber Jan Nielsen, at socialforvaltningen så effektivt som overhovedet muligt reducerer risikoen for trusler og afbøder virkningen af de, der måtte komme.