Ansatte under større pres

MARIAGERFJORD:Færre og færre ledige - men samtidig flere og flere sygemeldte borgere. Som gruppe er sygemeldte tæt på at overhale ledige. Men er der mon en sammenhæng? - Jeg tror det. For mig er der ingen tvivl om, at arbejdsmarkedet selv er med til producere flere sygemeldte, fordi man lægger et stadig hårdere pres på de beskæftigede, siger Finn Cilleborg (S), formand for arbejdsmarkedsudvalget i Mariagerfjord Kommune. - Mere og mere tempo betyder uvægerligt, at flere og flere bukker under. Og når ledigheden falder, afspejler det jo samtidig, at de lidt svagere også bliver en del af arbejdsmarkedet. De falder fra og overgår til de sygemeldtes rækker, uddyber Finn Cilleborg (S). Som led i budget 2008 råder hans udvalg over ekstra to millioner kroner til at gøre nye forsøg på at knække kurven. - Hvor der tidligere kunne gå 20 uger fra en sygemelding, skal vi sætte ind med en forebyggende indsats allerede efter fire-fem uger for at hindre mennesker i at blive hængende, fastslår Finn Cilleborg.