Ansatte ved regionen fik hård og lang start

Afvikling af amtet og starten på den ny region har givet ekstra arbejde til regionens personale

Torben Duch Holm
In­ger Lar­sen, som nu­væ­ren­de til­lids­re­præ­sen­tant, og Jane Kempf Ber­tel­sen, der var til­lids­re­præ­sen­tant ved struk­tur­re­for­men, har haft re­for­mens kon­se­kven­ser tæt inde på li­vet. FOTO: GRE­TE DAHL
Lokalpolitik 28. december 2007 05:00

NORDJYLLAND: For de ansatte på Region Nordjylland har den ny regions start været en hård tid. Oven i købet var stemningen for et år siden - da reformen trådte i kraft 1. januar 2007 - på nulpunktet mange steder på den gamle Amtsgård, der nu er omdøbt til Regionshuset. Omkring 750 medarbejdere blev berørt af reformen. Mindre end halvdelen fortsatte i Region Nordjylland, mens de øvrige for lidt over et år siden blev fordelt mellem stat og kommuner. - En så stort omlægning påvirker stemningen på en arbejdsplads. Mange var kede af at skulle sige farvel til kolleger. Samtidig troede mange af dem, der skulle fortsætte med Regionshuset som arbejdsplads, at der måske ikke ville komme den store forandring. Det gjorde der! Hverdagen er ændret radikalt. Mange arbejdsopgaver blev fuldstændigt ændret, siger Jane Kempf Bertelsen, der var tillidsrepræsentant for HK-personalet på Amtsgården, da de store omlægninger stod på for et år siden. Hun er nu fratrådt som tillidsrepræsentant. Afløseren er Inger Larsen. Hun er enig i, at det har været en svær tid for de ansatte. F.eks. nævner hun, at opgaven med at få den ny region sat i gang er kørt sideløbende med afviklingen af det gamle amt. Det har blandt andet været en omfattende opgave at få boet gjort op efter det nedlagte amt. - Der var mange ny opgaver, ligesom vi var et godt stykke henne på efteråret, inden vi var færdige med de ting, der vedrørte det gamle amt. Det har givet et stort arbejdspres. I nogle tilfælde er de i noget afdelinger lavet aftaler om i perioder at arbejde mere end 37 timer om ugen. Det har taget været et belastende år, og det kan ses på, at der har været mange tilfælde af arbejdsbetingede sygdomme, siger Inger Larsen. Samtidig har de ansatte oplevet, hvordan store udskiftninger i personale kan give problemer, og nogle steder er der i løbet af det første år sket udskiftninger på chefposter. - Det har været et stressende år, men jeg tror, at der er stor forskel på, hvordan ændringerne opleves. Konsekvenserne har været tydelige i Regionshuset, men andre steder - f.eks. på sygehusene - tror jeg ikke, at der er sker så store omvæltninger, siger Jane Kempf Bertelsen. Inger Larsen oplever også, at politikerne lige skal finde deres egne ben efter strukturreformen. Det giver sig f.eks. udtryk i diskussioner om procedurefejl. Nogle ansatte har dannet uofficielle klubber, hvor man mødes med tidligere kolleger, der med strukturreformen enten fik staten eller kommunerne som arbejdsgiver. - Og her kan vi jo så fortælle de kolleger, der er flyttet ud i kommunerne, hvordan deres gamle arbejdsplads har ændret sig, og at tingene nu er helt anderledes, end da de var her, siger Jane Kempf Bertelsen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...