Ansatte venter på svar

Kommunen lover forhandling efter fredagens faglige møder

NIBE:De kommunalt ansatte pedeller og rengøringsassistenter genoptog som ventet arbejdet mandag morgen. Fredag holdt de faglige møder efter en orientering på rådhuset om budgetforliget 2005, der fra nytår samler den kommunale rengøring i en enkelt enhed med fælles leder. Med stor sandsynlighed i samarbejde med en anden kommune. Deltids-stillinger skal som udgangspunkt konverteres til fuldtidsjob, og kommunens otte pedeller får ikke længere ansvaret for rengøringen. Også pedel- lerne bliver ansat i en fælles enhed. Målet er samlede effektiviseringer for rundt regnet 700.000 kroner næste år og knap en million i 2006. Alene på pedelområdet svarer det til en besparelse på 1, 3 stilling i 2006. - Jeg frygter, at det er stillingerne på de to små skoler i Valsted og Bislev, der er mest i fare, siger pedellernes tillidsmand Axel Knudsen fra Nibe Skole. Arbejdsgiveren, Nibe Kommune, indkalder nu de ansattes faglige organisationer til forhandlinger om implementeringen af planen. I denne uge starter forhandlinger med Kvindeligt Arbejderforbund, KAD. KAD organiserer kommunens 32 rengøringsassistenter, og de 29 er ansat på deltid. Som led i forliget om næste års kommunale husholdning mellem V, S og SF er målet 37 timer om ugen pr. ansat svarende til et fuldtidsjob. - Det skal dog ikke forstås sådan, at at vi udelukker muligheden for at finde andre løsninger som overgangsordninger i visse tilfælde, siger kommunaldirektør Hanne Dahl. Hun ved endnu ikke, hvornår FOA, Forbundet af Offentligt Ansatte, træder ind i forhandlingerne på vegne af pedellerne, men forventer, at det sker snart.