Ældreforhold

Ansigtsløftning til plejehjem

Nu er det ganske vist - Aabybro Plejehjem moderniseres

AABYBRO:- Nu er det ganske vist. Aabybro Plejehjem moderniseres og udvides. Det sagde borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V) i byrådssalen onsdag aften, da politikerne efter en udskydelse af projektet på et halvt år sagde god for de mange planer og beregninger bag ansigtsløftningen af plejehjemmet på Anlægsvej. Til- og ombygningen vil vare til november 2004, men når det er overstået, er alle nuværende boliger renoveret, der er opført otte boliger for senil demente, og som noget nyt er der to to-rumsboliger til ægtepar, hvor kun den ene har behov for at være på plejehjem. Som et krydderi på tilværelsen skal plejehjemmet også have en sansehave og får en ny indgang, som vender fronten mod Vestergade og byens liv. Stort set alle beboere får en lavere husleje, mens kommunen får lidt penge til den slunke kasse. For at føre dette eventyr ud i livet er der indgået en række aftaler. Aabybro Kommune køber hjemmet af Danske Diakonhjem til restgælden på 6.745.000 kr. Kommunen sælger så hjemmet videre til Boligselskabet BSB per 1. maj for 18,7 mio. kr. svarende til den offentlige ejendomsvurdering. Det giver umiddelbart et overskud på knapt 12 mio. kr., men handlen påfører også kommunen en række udgifter og tvungne deponeringer, så det reelle overskud skønnes at blive 2.654.000 kr. Kommunen har indgået en aftale med diakonerne om, at de står for driften af hjemmet frem til udgangen af 2006, mens kommunen stadig står for visiteringen. Med opførelsen af de otte nye boliger til senil demente udvides plejehjemmet til 45 boliger, og de eksisterende boliger får alle moderniseret badeværelset og udvides med fem kvadratmeter. Første etape er opførelsen af de nye boliger, og det roste Eva Rytter (S). - Det er glædeligt, vi får boliger til senilt demente. Det har vi brug for, sagde hun. For langt de fleste beboere kommer renoveringen faktisk til at betyde billigere lejligheder. Det viser eksempler, som Aabybro Kommune har udregnet med en bolig på 60 kvadratmeter, og hvor boligstøtten er modregnet huslejen. Det skyldes ændringen i ejerskabet, da huslejen skal udregnes efter reglerne for finansiering af almene boliger. Fremover skal en beboer med en årlig indkomst på 109.440 kr. og en formue på 25.851 kr. betale en husleje på 722 kr. om måneden mod den nuværende husleje på 1.075 kr. Er indtægten 124.552 kr. og formuen 403.284 kr., så falder huslejen fra de nuværende 1.200 kr. til 850 kr. En beboer med en indtægt på 362.196 kr. og en formue på 215.689 kr. falder i husleje fra 4.733 til 3.625 kr. Beboere med en indkomst 192.408 kr. og en formue på 7.552 kr. falder fra 1.933 kr. til 1.870 kr. i husleje. Eneste eksempel hvor beboeren stiger i husleje, er personer med en stor formue, nemlig på 1,4 mio. kr. og en indkomst på 144.768 kr. I dette eksempel stiger huslejen fra 1.375 kr. til 3.043 kr. Aabybro Kommune betaler depositumet for alle nuværende beboere på hjemmet, men får refunderet to tredjedele af denne udgift hos staten.