Ansigtsløftning til Torslev Skole

ØSTERVRÅ:Skolegården og en del af skolens udenomsareal fik en hårdt tiltrængt ansigtsløftning da forældre, børn, personale og skolebestyrelsen ved Torslev Skole lørdag den 27. september havde sat hinanden i stævne til en fire timer lang arbejdslørdag. 40 forældre Politisk er det besluttet, at der skal bruges et større millionbeløb på at få Torslev Skole renoveret. Beløbet omfatter imidlertid ikke, at der også her og nu kan gøres noget ved skolens ydre og de omkringliggende arealer. Derfor havde skolebestyrelsen besluttet at bede forældrene bidrage med arbejdskraft og indbudt til en fælles arbejdsdag. Cirka 40 forældre, børn og personale havde meldt sig til at hjælpe. Dagen blev indledt med fælles kaffe og rundstykker, hvorunder der blev orienteret om, hvilke arbejdsopgaver, der var planer om. Mange planter I forvejen havde skolens tekniske servicepersonale gjort arealerne klar ved at fjerne den gamle beplantning, så jorden var forberedt til de mange ny planter. Skolens elevråd havde desuden planlagt, at det overdækkede areal i skolegården skulle males. Straks fra starten blev der virkelig gået til den, og den afsatte tid på fire timer viste sig at være alt for meget. Efter et par timer havde de arbejdsomme deltagere plantet arealet ved Brøndenvej til, flyttet en skulptur i skolegården og malet samtlige vægge under skolens halvtag. De nymalede vægge skal nu tørre og efterfølgende bliver væggene endvidere udsmykket med cirkler i skarpe kontrastfarver. Rense og male Skolens vartegn - en sæl i granit - er flyttet og anbringes senere på en forhøjning i et hjørne af skolegården, der også forsynes med bænke, så der bliver skabt en hyggekrog. Midt i skolegården, der hvor sælen har haft sin placering, plantes der senere en 3-4 meter høj blodbøg. Skolens tekniske servicepersonale har i løbet af foråret og sommeren haft travlt med at rense og male ydervæggene på skolens hovedbygning. Renovering Nu venter alle i spænding på den hårdt tiltrængt renovering af skolen. Foreløbig er en arkitekt gået i gang med at udarbejde et forslag til, hvordan renoveringen skal forløbe, og hvad man kan få for det afsatte beløb. Såvel skolebestyrelsen som skolens ledelse synes, at tiltaget med en arbejdslørdag har været en stor positiv oplevelse, som gerne må blive en årligt tilbagevendende begivenhed. Listen over ting, som man gerne vil have lavet, er nemlig stadig meget lang. ÅB