Videregående uddannelser

Ansøgning og optagelse

Når du søger om optagelse på en videregående uddannelse, kan du søge via to forskellige kvoter, kvote 1 eller kvote 2. Kvote 1 har ansøgningsfrist den 5. juli, og kvote 2 har frist den 15. marts. Forskellen på de to kvote er, hvilke kriterier du kan blive optaget på baggrund af. Kvote 1 Gennem kvote 1 optager uddannelsesinstitutionerne udelukkende på baggrund af eksamensgennemsnit. Ansøgerne optages efter faldende gennemsnit, indtil pladserne er fyldt op. Hvis der det foregående år har været flere ansøgere, end der var pladser til på en uddannelse, er der en såkaldt adgangskvotient. En adgangskvotient er et tal, der fortæller, hvad det laveste gennemsnit var blandt de ansøgere, som kom ind på uddannelsen ved sidste optagelse. Du kan finde sidste års adgangskvotienter på www.ug.dk. Du skal dog være opmærksom på, at optagelsen 2008 var usædvanlig i den forstand, at adgangskvotienterne på mange uddannelser faldt dramatisk. Så derfor kan det være en god ide også at kigge på, hvad adgangskvotienterne har været i årene før 2008. De tal kan du finde på www.tilmeldingssekretariatet.dk/ - under hovedtal. Kvote 2 I kvote 2 optages man på baggrund af forskellige kvalifikationer og kriterier. De lange, mellemlange og korte videregående uddannelser har typisk hver især forskellige udvælgelsesprocesser. På universiteterne er hovedreglen, at 10 % optages gennem kvote 2. På nogle universiteter (i Aalborg og Århus) består kvote 2 af, at man kigger på gennemsnittet af en række fag. Det vil typisk være fagene, som er de specifikke adgangskrav til uddannelsen. På andre universiteter laver man mere en helhedsvurdering, som kan inkludere en motiveret ansøgning og aktiviteter såsom erhvervserfaring og højskoleophold. På de mellemlange videregående uddannelser, eksempelvis pædagog, socialrådgiver og fysioterapeut, optages 35-50% af ansøgere gennem kvote 2. I kvote 2 lægges der her vægt på en række forskellige kvalifikationer (erhvervserfaring, højskole- og udlandsophold mv.). Uddannelsesstederne beskriver på deres hjemmesider, hvad de lægger vægt på for den enkelte uddannelse. Fra i år er der også kvotesystem for de korte videregående uddannelser. Tjek de nye udvælgelseskriterier ved at kontakte studievejledningerne på uddannelsesstederne. Hvornår skal du så ansøge? Hvorvidt du skal søge via kvote 1 eller kvote 2, kan afhænge af forskellige faktorer. Som udgangspunkt er udvælgelse i kvote 1 og kvote 2 kun relevant, når det drejer sig om uddannelser med adgangsbegrænsning. At der er adgangsbegrænsning betyder, at der er flere ansøgere, end der er studiepladser til. Dog er der kun adgangsbegrænsning på ca. 20 % af alle videregående uddannelser i Danmark. Oven i købet er der en del uddannelser, der på forhånd har meldt ud, at de har fri adgang. Fri adgang betyder, at alle ansøgere, der opfylder adgangskravene (altså har bestemte fag på bestemte niveauer), er garanteret en plads. Uddannelser med fri adgang behøver du ikke søge før 5. juli – uanset hvor højt dit gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen er. Du kan tjekke om en uddannelse har fri adgang på www.ug.dk. Hvis dit gennemsnit ligger et stykke over det, som adgangskvotienten var forrige år, kan du vælge at søge gennem kvote 1 senest den 5. juli. Du skal søge via kvote 2, senest den 15. marts, hvis du vil søge ind på en uddannelse med adgangsbegrænsning, og ikke har et tilstrækkeligt højt gennemsnit til umiddelbart at kunne optages gennem kvote 1. Husk, at hvis du har en gymnasial eksamen og søger gennem kvote 2, så bliver din ansøgning automatisk vurderet i kvote 1, og hvis dit gennemsnit er højt nok, bliver du optaget gennem netop kvote 1. Der er en række uddannelser, hvor du kun kan søge via kvote 2 (se faktaboks på siden). Det vil ofte være uddannelser, der har en særlig optagelsesproces, eksempelvis med optagelsesprøve. Hvis du ikke har en gymnasial eksamen, men kan optages på en videregående uddannelse med et andet adgangsgrundlag, så skal du også søge gennem kvote 2. Det samme gælder, hvis du søger dispensation fra adgangskravene – så skal du også søge senest 15. marts. Hvis du bliver student i år, skal du som regel søge i kvote 1. Men der er altså enkelte uddannelser, du skal søge via kvote 2, og der er uddannelser, du kan søge via kvote 2. Det er dog ikke alle uddannelser, der optager ansøgere, der er blevet student samme år. Tjek dette hos uddannelsesinstitutionerne.