Ansøgning om ny indmad i storkerede i Terndrup

Terndrup Olderlaug har sendt en ansøgning til ejerne af den tidligere retsbygning.

Står det til Olderlauget i Terndrup og især dets formand Lau Bøgeholt-Laursen, så skal der fremover igen yngle storke i reden på det nu nedlagte dommerkontor på Hadsundvej midt i byen. Han er blevet inspireret af den senere tids mange tilfælde af observerede storke i Østhimmerland. Senest påskesøndag om formiddagen, hvor en hundelufter så hele tre fugle på en mark tæt på idrætsklubbens boldbaner i den nordlige del af byen. Lau Bøgeholt-Laursen har allerede straks efter påsken sendt en ansøgning til ejerne af bygningen, Slots- og Ejendomsstyrelsen. Lauget har allerede allieret sig med en storkeekspert i skikkelse af Hans Skov fra Moesgaard Museum i Århus. Når den nødvendige tilladelse foreligger, tropper han frivilligt op og skaber nyt indmad til reden med både bøgegrene samt masser af spagnum, fordi reden efter 11 år på toppen af bygningens ene skorsten er meget medtaget. Alle de forbundne udgifter med redeprojektet påtager Olderlauget i Terndrup sig at afholde 100 procent.