Brønderslev

Ansøgningsfrister til Kulturpuljen

Første frist er 1. marts

Som noget nyt bliver der til næste år ansøgningsfrister til den kommunale kulturpulje. Tidligere har det været muligt at søge på alle tidspunkter på året. Men det gjorde det svært for politikerne i fritids- og kulturudvalget at styre, hvor mange penge, der var tilbage i puljen. I år løb kassen tom inden årets udgang. Derfor har udvalget nu vedtaget en ny ordning. Den første ansøgningsfrist bliver 1. marts 2009. Her bliver 75 pct. af puljen fordelt. 1. oktober bliver der så en opsamlingsrunde, hvor de sidste 25 pct. uddeles sammen med eventuelle midler, som ikke er blevet brugt fra første runde. På budgettet for næste år er der sparet på kulturpuljen, men da man har fået overført nogle ubrugte midler fra 2007 til 2009, så bliver besparelsen ikke at mærke til næste år. Derfor vil der fortsat være i omegnen af en million kr. til støtte til kulturarrangementer i kommunen.