Lokalpolitik

Ansvar for de svageste

Vi kan ikke lade udgifterne stige med 100 millioner, siger vores borgmester som optakt til budget 2010.

Jamen det er jo stort set den forskel, der ser ud til at blive på budget og regnskab i 2009, så der er ikke megen mystik eller overflod i det. Ca. så meget skrider budgetterne i dette år - ligesom sidste år og sidste år igen. Og så beskrives det, at en af de store "syndere" er det specialiserede områder, såsom specialundervisning eller anbringelser af udsatte børn. Det er jo helt rigtigt at udgifterne på de områder er steget. Og at KL vistnok i økonomiforhandlingerne med staten har lovet, at det må de ikke mere! Nu er det vel sådan at man ikke lige kan lave børnene om - og handicappede eller kontaktsvage børn har rent faktisk et retskrav på at få det tilbud, de er berettiget til. Ja, det er nærmest kun en uge siden at vores nye indenrigsminister Karen Elleman har udtalt at økonomien aldrig må styre kommunens valg af tilbud til disse børn. Det vil være ulovligt. Det samme har Bertel Haarder sagt adskillige gange. Så at sætte budgettet ned på disse områder vil enten resultere i nye overskridelser, eller også vil de handicappede børn ikke få det tilbud, de har krav på. Men skal man da ikke gøre noget for at dæmme op for udgiftsstigningen?. Jo absolut. Der skal sættes ind med forebyggende foranstaltninger. Det kan være støtte i børnehaven, støttetimer i skolen og støtte i SFO. der kan også være tale om særlig uddannelse af socialrådgivere og særlige sundhedsplejersker eller familierådgivere. Der skal på alle områder sættes ind med god hjælp tidligt, således at man måske kan undgå at sætte de helt dyre foranstaltninger i værk. Men hvad gør flertallet? De skærer bare ned og har gjort i mange år. Eksempelvis på normalområdet i skolerne, som derved får sværere ved at rumme de anderledes børn samt på det specialiserede område, så det bliver vanskeligere at få kvalitet i de tilbud, der gives her. Det er der ikke meget perspektiv i, og tro mig - uden fornuftig forebyggelse får vi aldrig styr på de stigende udgifter til dette område. Så vil vi blive ved med at humpe af sted med overskridelser af budgettet og indgreb og frustration. Kommunerne var i sin tid helt uvidende om, hvad det var for en opgave man fik på det vidtgående specialområde efter strukturreformen. Det var overraskende komplekst og dyrt. Men nu har vi altså opgaven, og så må vi agere ansvarligt. Det nytter ikke med perspektivløse nedskæringer over hele linien, men om at give den rigtige støtte på det rigtige tidspunkt. Det vil ofte være langt det billigste. Så ja, vore udgifter kommer til at stige med 100 millioner. Og derfor er det nødvendigt at sætte skatten op. Og jeg tror faktisk, at borgerne i Jammerbugt kommune gerne betaler mere i skat for at sikre vore svageste medborgere gode forhold.