EMNER

Ansvar for gylle

Koncentreret afføring fra svin og kvæg hører ikke hjemme i et vandløb. Det viser den ødelæggende gylle-forurening af Geråen. Over en strækning på 12 kilometer er fisk og andet liv slået ihjel.

Vi kender endnu ikke årsagen til, at gyllen løb ud i Geråen fra en gyllebeholder i nærheden, for landmanden har ikke ønsket at snakke med NORDJYSKE. Gylle er et spildprodukt fra landbruget, som meget fornuftigt genanvender det til at gøde jorden. Men det skal foregå under kontrollerede forhold. Og heldigvis ser det ud til, at ansvaret for forureningen placeres, for både sportsfiskere og Hals kommune har besluttet at politianmelde landmanden. Vi må kunne regne med, at virksomheder, der producerer et miljøfarligt stof som gylle, håndterer det meget omhyggeligt og også er parat til at påtage sig ansvaret og rydde op efter sig, hvis skaden alligevel skulle ske.