Trafikulykker

Ansvar hos chauffør

HØJRESVING:Så skete det igen. En kvindelig cyklist blev dræbt på stedet af en lastvogn ved en højresvingsulykke (27.4.) I 2008 blev der dræbt 11 cyklister ved højresvingsulykker, og inden udgangen af 2010 kan man frygte, at tallet vil være nogenlunde det samme. Det er lastvognschaufførerne, der ifølge lovgivningen har pligt til at holde tilbage for cyklisterne. Men chaufførerne har nogle betingelser, der gør, at det somme tider går galt. For det første sidder de i venstre side af et meget højt køretøj, for det andet kan den blinde vinkel spille ind, så de ikke ser cyklisten. Der må lovgives for at få antallet af dræbte cyklister ned. Lige såvel som der vanker bøder for at køre uden sikkerhedsseler, burde der gives bøder på minimum 1000 kr. for en cyklist, der ikke stopper op, men bevæger sig ud i et kryds sammen med en lastbil. Men ansvaret ligger helt klart stadig hos lastbilchaufføren.