EMNER

Ansvar over for den arabiske verden

Ingen kan længere være i tvivl om, at det, vi er vidne til i den arabiske verden, er historisk.

Det er tankevækkende, hvordan vi i Vesten, herunder Danmark, uden videre har accepteret en understøttelse af den arabiske verdens diktaturer. Kort sagt er vi i Danmark og resten af Europa blevet ved med at acceptere støtte til diktatoriske regeringer, der systematisk overtræder menneskerettigheder. Derfor ville det være på sin plads, hvis vi for en gangs skyld stod ved, at vi har fejlet. Vi har fejlet på frihed og demokrati. Fejlen er den, at vi ikke har tilgodeset befolkningen, men diktaturerne. Folkeslagene i de arabiske lande viser netop i disse dage, at revolutioner aldrig vindes udefra, men af folket selv - indefra. Men med massiv bistand kan man altså hjælpe en diktator med at sidde længere på magten end ellers. Vi må erkende vores ansvar over for den arabiske verden. Ansvaret er lige så stort, som da muren faldt i Berlin. Vi skal fremover søge at støtte de demokratiske kræfter frem for diktatorer. Danmarks hjælp er mere end påkrævet, ikke mindst i EU-regi, der bør udtrykke utvetydig støtte til folkets stærke ønsker om forandringer her og nu. Samtidig gik vi ind i Afghanistan, fordi vi ville have demokrati, men det gælder vel for stort set hele den arabiske verden. I snart 10 år har vi hørt på, at strategien var rigtig og fremskridtene store i Afghanistan. Sandheden er og har længe været en helt anden. Derfor er det et kæmpe skridt på vejen, at vores ønske om en tilbagetrækningsstrategi og et ryk fra kamp til træning og civil opbygning endelig er blevet imødekommet. En gang imellem skulle vi måske overveje, hvorfor vi støtter nogle diktaturer, og andre vil vi have omdannet til demokratier - for den tvetydighed er og bliver for mudret et budskab. Vi skal ikke i fremtiden satse ensidigt på stabilitet som vores førsteprioritet, men derimod i højere grad på udvikling til demokratier i hele verden. Og så juble over det, der i øjeblikket sker af udvikling i den arabiske verden.