Skolevæsen

Ansvarlighed over for hvem og hvad

Lars Holt (V), Kim Bennike (DF) og Ejler Winkel (UP) har i NORDJYSKE kritiseret Søren P. Mortensen og Per Halsboe for at løbe fra en beslutning i Økonomiudvalget.

jens Chr. Golding.

jens Chr. Golding.

Søren P. Mortensen og Per Halsboe fik på et gruppemøde forelagt oplysninger, der viste, at med den foreslåede besparelse på skoleområdet ville det vejledende timetal ikke kunne opretholdes, og flere skoler ville få vanskeligt ved at læse minimumstimetallet. Efter disse oplysninger valgte de så at være ansvarlige overfor børnene i Jammerbugt Kommune. I den sammenhæng er det jo forbløffende, at Kim Bennike er medunderskriver, da han jo flere gange er løbet fra en beslutning, som et enigt børne- og kulturudvalg har truffet, efter et møde med Mogens Gade. Skoleområdet i Jammerbugt Kommune tåler ikke flere besparelser. Vi har et ansvar over for vore børn. Omkring os lukker arbejdspladser, og mange af disse kommer aldrig tilbage. Derfor er det vigtigt i disse år, at vore børn og unge får så højt et uddannelsesniveau som muligt. Så de står rustet til fremtidens udfordringer. Vi står overfor, at budgettet skrider med godt 75 mio. V, DF og UP vælger at skære 4 mio. på skoleområdet. Dette redder næppe kommunens økonomi. Problemet med V, DF og UP er, at når de åbner værktøjskassen med værktøjer overfor den økonomiske krise, vores kommune er løbet ind i, ja så ser de kun en stor sparekniv. Udviklingen med besparelser år efter år kan ikke fortsætte. V, DF og UP kan ikke smyge sig udenom. Skolestrukturen må enten prioriteres eller finansieres. Ansvarlighed er et mærkeligt udtryk. Når man som bankmand i disse dage taler om ansvarlighed og fastholdelse af god service overfor kunder, så handler det om, at de sætter renten op. Hvis en Socialdemokrat ønsker at fastholde et godt serviceniveau overfor borgerne, ved hjælp af en lille skattestigning, ja, så er han uansvarlig. Jeg tror, vi skal have et mindre ambitiøst anlægsbudget, og så bliver vi nødt til at indstille os på en lille skattestigning. Vi har tit omtalt Jammerbugt Kommune som et skib, der blev sat i søen for snart fire år siden. I øjeblikket har kaptajnen sat kikkerten for det blinde øje og styrer skibet direkte mod skibsbrud, godt hjulpet af sin letmatros og skibspræsten. Og så vil jeg lade borgerne vurdere, om jeg er ansvarlig eller uansvarlig. Af Jens Chr. Golding, Halkærvej 15 Moseby, medlem af Jammerbugt Kommunalbestyrelse (S)