EMNER

Ansvarligt parti på plejernes side

Det er ret tydeligt, at hverken Finn Hviid Bredahl (SF) eller Jens Ulrich Eriksen (S) har fulgt særlig godt med i politik

i de sidste par år. 29.6. anklager de begge Dansk Folkeparti for populisme, fordi vi tillader os at tage plejepersonalets lønkrav alvorligt. Hvis de to herrer havde fulgt med i politik, ville de vide, at Dansk Folkeparti første gang fremsatte kravet om flere lønkroner til plejepersonalet tilbage i august 2006 ved partiets sommergruppemøde – altså for snart ét år siden! At journalisterne først sætter rigtig spot på vores krav nu, kan vi ikke rigtig gøre noget ved – men lige siden august har vi gentagne gange talt for mere løn til plejepersonalet. Første skridt tog vi i finansloven samme år, hvor vi fik afsat 200 millioner kroner til forbedringer i ældreplejen. Sammen med regeringen er vi oppe på at afsætte én milliard kroner årligt i ekstra midler til ældreplejen. I januar stemte vi ganske rigtigt imod SF’s forslag, idet forslaget var fuldstændigt ufinansieret. I Dansk Folkeparti har vi altid fundet det uansvarligt at love milliarder væk uden at finde finansiering for dem – men den holdning har man åbenbart ikke i SF. Ansvarlighed er noget, man kan regne med i DF – og derfor vil vi også holde fast i vores krav om bedre løn til plejepersonalet. Vi ser frem til forhandlingerne om kvalitetsreformen i august, hvor statsminister Anders Fogh Rasmussen selv har påpeget, at en lønreform kan blive et af punkterne. Det har vi tænkt os at holde ham fast på.