Ansvarløse politikere?

LÆSERBREV

Jeg er ganske sikkert én af de ansvarsløse politikere, som Torben Bjerregaard og Brian Saugberg omtaler i deres læserbrev, men jeg føler mig ikke fri for ansvar, og jeg står ved mit ansvar. Jeg vil forsøge at redegøre for den/de beslutning/er, som gør, at et flertal i byrådet mener, at det er en god ide at investere 30 (34 + moms) mio. kr. + moms i et musikhus placeret i Aars. Først en ren tilståelse; byggeriet kan ikke overholde de økonomiske rammer, som blev besluttet i december 2006. Slutprisen på selve musikhuset bliver ca. 3,9 mio. kr. højere., hvilket primært skyldes bygherrens(kommunens) ønskede ændringer og forandringer undervejs i forløbet og i mindre omfang uforudsete, nødvendige og dermed uafviselige udgifter. Byggeriet bliver udført som et ¿Partnerring-projekt¿, hvilket betyder at bygherre og entrepenør har en større samarbejdsflade og et større fælles ansvar, end man kender ved traditionelt udbuds- og licitationsbyggeri. Erfaringen har dog i det konkrete tilfælde vist, at denne model ikke er anbefalelsesværdig jvf. også byggeriet af DR-byen i København. Til forståelse for de to læserbrevsskrivbenter o.a. skal jeg oplyse, at finansieringen ved byggeriets start var flg.: Tilskud fra EU-mål-2-midler ca. 12 mio. kr. - siden ændret til ca. 15 mio. kr. Tilskud fra Indenrigsministeriet 2 mio. kr. Tilskud fra Lokale- og anlægsfonden på 4 mio. kr.; - dette tilskud bortfaldt, da fonden ikke kunne godkende byggeriets form og indhold. Indsamlede midler fra private, erhverv og fonde i lokalområdet 3 mio.kr. ¿ i skrivende stund er der indsamlet godt 2 mio. kr., men flere midler er undervejs. Det resterende beløb op til 30 mio. kr. skulle fremskaffes via fondsansøgninger til større danske fonde og et evt. restbeløb finansieres af kommunen ¿ i starten vurderet til 7 ¿ 9 mio. kr. Ingen større fonde ¿ Realdania, Velux, Opelske familiefond, A.P. Møller o. m. f. ¿ ønskede at bidrage til Vesthimmerlands Musikhus, med de primære begrundelser, at man ikke havde haft mulighed for at få indflydelse på byggeriets placering, udformning mv., og at projektet lå uden for fondenes støttemuligheder. En kalkuleret positiv forventning om tilskud blev vendt til en negativ konstatering af manglende/udeblevne tilskud. Den endelige regning, for det færdige kommunale musikhus på ca. 34 mio. kr. + moms, til skatteborgerne i Vesthimmerlands kommune bliver nu max. 18 mio. kr. ¿ lavere hvis der kommer yderligere tilskud, større indsamlede beløb fra lokalbefolkningen og mindre afløftbar moms. Beløbet betales ved at anvende et provenu på 13 mio. kr. fra salget af kommunens andel af Kommunernes forsikringsselskab og ved træk på kassebeholdningen. Det årlige kommunale driftstilskud reduceres ved samme lejlighed fra 1,5 mio. kr. til 800.000 kr. Det store ubesvarede spørgsmål er nu: Er en kommunal skattefinansieret anlægsinvestering på 18 mio. kr. (byggeriets faktiske værdi 34 mio. kr.) i et musikhus på 1700 m2 og et årligt driftsbidrag på 800.000 kr. et projekt, som ikke skulle have været opført, idet der er tale om et, for nogle ansvarsløse politikere, uundværligt prestigeprojekt, - et projekt som medfører store nedskæringer på betydningsfulde områder som undervisning, børnepasning, ældrepleje mm., - et projekt som er finansieret ved udenlandske borgeres ophold i Danmark etc. Lad mig blot slå fast at ingen af påstandene holder. Der bliver ikke reduceret i driftsudgifterne til børnepasning, undervisning eller pleje af ældre ¿ disse kerneydelser bliver fremskrevet med pris- og lønudviklingen, således at det aktuelle 2007-niveau bevares. Den besynderlige henvisning til udenlandske borgeres ophold i Danmark har ikke noget at gøre med finansiering af ekstra udgifter. Disse borgere har opholds- og arbejdstilladelse i landet og skal derfor registreres i deres opholdskommune. Vesthimmerlands Musikhus er ét ud af flere tiltag i Vesthimmerlands Kommune, som også gør kommunen til en attraktiv kulturkommune i disse år, Lokale kulturinstitutioner som Limfjordsmuseet, Johannes V. Jensen museet, Ertebøllecentret, Cykelmuseet, Jernbanemuseet og Hessel er andre, som undergår en positiv forandring. Flere af disse attraktioner har fået betydelig økonomisk støtte fra EU og staten, og med disse midler er det lykkedes de siddende bestyrelser at skaffe ekstra penge fra borgere og erhvervsliv i lokalområdet, godt suppleret af lokale pengeinstitutter som har vist deres velvilje og medansvar for at bevare og forny kulturtilbuddene. Opførelsen af Vesthimmerlands Musikhus er en investering, som forøger livskvaliteten for borgerne i kommunen ¿ intet mindre. Med den nære placering til Vesthimmerlands gymnasium er der skabt mulighed for at give de studerende et fantastisk fritidstilbud; et fritidstilbud som indeholder optimale muligheder for udøvelse af musik og drama, som ikke findes ved andre ¿provinsgymnasier¿. Kulturskolen (nyt ord for musikskolen), som gennem de seneste 10 år har haft forøget tilgang af elever, får nu fantastiske forhold, når de mange elever fra nær og fjern samles for at fremvise deres kunnen ved koncerter. Musik- og kulturlivet i kommunen er nu ikke længere henvist til lokaler, hvor forholdene ikke yder udfoldelserne respekt ¿ der er simpelthen tale om et kvalitetsløft. 38.000 borgerne i Vesthimmerlands Kommune får nu deres eget Musikhus/kulturhus, som er en pendant til de mange huse(idrætshaller), som rummer gode faciliteter til sport. Vesthimmerlands Musikhus rummer 450 siddepladser, og det vil fremover være muligt at få selv etablerede musik- og teatertrupper til at gæste huset. Huset er med sin størrelse ikke en konkurrent til Aalborg Kongres Center, men den smukke koncertsal med en optimal akustisk vil kunne tåle sammenligning med mange danske musikhuse og vil givet yde solister og musikere den respekt, som de fortjener. Vesthimmerlands Musikhus er ikke et prestigeprojekt. Vesthimmerlands Musikhus er såvel udvendig som indvendig et monumentalt bygningsværk - et kunstværk af verdenskunstneren Per Kirkeby, som Aars i forvejen er kendt for. Huset skal bruges af Vesthimmerlands borgere ¿ såvel på tilhørerpladserne som på scenen og i de forskellige øverum. Det er ikke et hus udelukkende for klassisk musik. Det er et hus, hvor mangfoldigheden skal trives, og det er et hus, hvor der kan veksles mellem indbudte gæster og lokale aktører. Det er ikke et hus, der blot skal kendes på 4 ¿ 5 store arrangementer om året, men tværtimod et hus som summer af aktivitet på alle hverdage. Det er ikke ansvarsløst at skabe udvikling ¿ heller ikke i kulturens verden.