EMNER

Antal faldende

Modsat overskrifterne i aviserne viser Fødevarestyrelsens seneste opgørelser,...

...at antallet af politianmeldelser vedrørende slagmærker på svin er faldet fra 311 anmeldelser i 2008 til 291 anmeldelser i 2009, hvilket svarer til et fald på 6,4 procent. I Danmark slagter vi årligt cirka 20 millioner svin, som alle bliver kontrolleret af en dyrlæge, når de ankommer til slagteriet. Set i forhold til de mange millioner slagtesvin svarer antallet af anmeldelser for slagmærker til, at cirka 0,0015 procent af svinene bliver anmeldt for slagmærker. Sagt på en anden måde er antallet af svin med slagmærker cirka én ud af 70.000. Det siger sig selv, at Danske Svineproducenter tager kraftig afstand fra vold mod dyr. Derfor er vi også glade for, at procenten af svineproducenter, som bliver anmeldt for slagmærker, er forsvindende lille, og at procenten tilmed er faldende.