Antal kejsersnit helt i top i Hjørring

HJØRRING:Næsten hver tredje fødsel på Hjørring Sygehus ender med kejsersnit. Det nærmer sig landsrekord. Kun på Rigshospitalet i København foretager lægerne flere kejsersnit, viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen. I snit er hver femte fødsel i Danmark en operation, mens det i Hjørring er 28 pct. Aalborg Sygehus er den højst specialiserede fødeafdeling i amtet, men kun 16,8 pct. af de fødende får foretaget snittet. En af forklaringerne er kvindernes egne ønsker. Flere kvinder i Hjørring -13,3 pct. - ønsker kejsersnit end kvinder i resten af landet - 12 pct. - I takt med øget selvbestemmelse i det hele taget ønsker flere kejsersnit for at have kontrol over situationen. Om de alle ender med at få det, er bl.a. et spørgsmål om afdelingens holdning, siger overjordemoder Connie Hermansen, Aalborg Sygehus. Er der risiko for komplikationer, skal kvinden have kejsersnit, “men normalt er det at gennemgå en fødsel en del af det at blive mor,” tilføjer hun. På Hjørring Sygehus mener ledende jordemoder Jytte Pihl, at de høje tal mest skyldes tilfældigheder og teknik. - Vi har f.eks. haft otte pct. flere fostre, som har ligget i sædestilling, og da får den fødende altid tilbudt kejsersnit, forklarer hun. Men også mangel på udstyr kan være en del af forklaringen. - Da vi ikke har det mest udviklede tekniske udstyr, kan det i nogle tilfælde betyde, at vi hurtigere tyr til at lave et kejsersnit, forklarer Jytte Pihl. Sundhedsstyrelsens tal viser i øvrigt, at gennemsnitsalderen for kvinder, der føder deres første barn, er 28,9 år. Det er første gang i 30 år, at det tal ikke er stigende. Gennemsnitsalderen for alle fødende ligger på 30,7, og også det tal er stabilt.