Arbejdsulykker

Antallet af arbejdsulykker falder fortsat

KØBENHAVN:Kurven over arbejdsulykker har været for nedadgående siden 1999, og de seneste tal fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA) viser, at tendensen fortsætter. Set i forhold til antallet af arbejdstimer er ulykkesfrekvensen på DA-området nemlig faldet fra knap 42 i 1999 til at ligge på knap 32 sidste år. Ulykkesfrekvensen beregnes som antallet af ulykker per én million arbejdstimer. Alene i forhold til 2001 er antallet af arbejdsulykker faldet fra en ulykkesfrekvens på knap 37 til en frekvens på knap 32 sidste år. Det største fald i ulykkesfrekvensen er sket inden for fremstillingsvirksomhed, hvor frekvensen af ulykker er faldet fra 36,7 til en frekvens på 31,9 sidste år. Inden for handel-, transport- og servicevirksomhed er ulykkesfrekvensen til gengæld ikke faldet så meget, idet den lå på 31,8 i 2001 og 31,6 sidste år. Antallet af sygedage i forbindelse med arbejdsulykkerne har stort set ikke rykket sig. Det gennemsnitlige antal tabte arbejdsdage som følge af arbejdsulykker lå på 12 dage per ulykke sidste år, og det er uændret i forhold til året før. Tendensen i DA's ulykkesstatistik understøttes af tal fra Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets fælles statistikker. Her er antallet af anmeldte arbejdsulykker faldet fra godt 60.000 ulykker i 1997 til knap 50.000 anmeldte arbejdsulykker i 2001. I DA's statistik er alene medtaget ulykkestilfælde, som har medført fravær på mindst én dag ud over dagen for tilskadekomst. Statistikken er baseret på frivillige indberetninger fra 473 virksomheder, der beskæftiger omkring 100.000 lønmodtagere. /ritzau/