Antallet af elever passer ikke

Skoler har i foråret svært ved at forudse elevtallet i august

AABYBRO:For ofte skyder skolerne forkert, når i de i foråret skal finde ud af hvor mange elever, der vil være i det nye skoleår med start i august. Det betyder, at skolerne får tildelt forkerte beløb til timetal, og derfor vil kommunen indføre et nyt styresystem, som skal forhindre forkerte beregninger og udbetalinger, oplyser borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V). Skolerne skal allerede i marts regne ud, hvor mange elever og klasser de har i det efterfølgende skoleår i august. Og antallet bestemmer, hvor stor en del den enkelte skole skal have fra den samlede pulje penge. Derfor går det ud over de andre skoler, såfremt en skole i marts regner med to børnehaveklasser, mens det i august viser sig, at der kun er elever til én klasse. Fordelingen af puljen styres nemlig af beregningen i foråret, uden at der sker en efterregulering. - Det er ikke retfærdigt, at en skole får for mange penge og andre for få. Vi skal vi have fundet et andet system og har derfor nedsat en arbejdsgruppe, siger borgmesteren. Ikke bevidst Politikerne blev opmærksom på problemet, da skolerne i år i marts samlet regnede med 1.350 elever i det kommende skoleår, hvilket var mere end budgetteret. Det udløste i byrådet en diskussion om ekstra bevilling eller ej, og Venstre besluttede, at skolerne ikke fik flere penge. I august viste det sig så, at skolerne alligevel kun havde 1307 elever. Men problemet rækker længere tilbage. Det viser en opgørelse fra Biersted Skole, som i de fire seneste skoleår har regnet med flere end elever, end der faktisk dukkede op. Skolen har hhv. skudt seks, ni, 17 og 12 elever mere, end der rent faktisk var. - Der er ingen grund til at tro, at der er skoler, som bevidst har skønnet elevtallene for høje for at få en større del af kagen. Tværtimod har vi med det dårlige styresystem ladt skolerne i stikken, mener Ole Lykkegaard Andersen og peger på flere årsager til, at skolerne kan regne forkert. - Der er flytning fra byen, flytning af elever til friskoler og efterskoler samt tilgang af børn fra børnehaverne. Nogle forældre kan vælge at beholde deres børn et ekstra år i børnehaven, siger han og tilføjer, at nogle skoler i foråret også har sat elevtallet lavere, end det faktisk er i august.