Antallet af indbrud i sommerhuse faldt - men steg i private boliger

HJØRRING:Hvis man kigger på politiets statistik over indbrud i 2004 i Hjørring Politikreds, som dækker kommunerne Brønderslev, Hirtshals, Hjørring, Løkken-Vrå, Pandrup og Sindal, var der ikke synderlig forskel på 2003 og 2004 - men nærlæser man tallene, har indbrudstyvene ændret deres adfærd markant. 2004 viste nemlig en særdeles tydelig tendens i retning af, at indbrudstyvene har flyttet deres "arbejde" fra sommerhusområderne langs vestkysten til byerne i stedet. Faktisk var der 37,8 pct. færre indbrud i sommerhuse i 2004, mens antallet af indbrud i helårsbeboelse steg med hele 58 pct. og 19 pct. i virksomhederne i kommunerne. - Jeg har før oplevet tilsvarende skift uden egentlig at have en forklaring på det, siger politimester Poul Nørgaard. I tal steg antallet af indbrud i helårsbeboelse fra 2003 til 2004 fra 481 til 760, mens tallet for fritidshuse gik den modsatte vej - nemlig fra 622 til 387. Færre brugstyverier Hvor det samlede antal indbrud næsten var uændret sidste år, faldt antallet af brugstyverier noget. Antallet af tyverier fra biler faldt fra 2003 til 2004 fra 767 til 594 (-22,6 pct.), mens antallet af butikstyverier faldt fra 225 til 244 (-3,5 pct.) Og endelig faldt antallet af biltyverier fra 472 til 440 (-6,8 pct.). Hjørring Politi fik flere sager hvor euforiserende stoffer var indblandet i 2004 - fra 159 i 2003 til 212 i 2004. Umiddelbart kan det ligne en voldsom stigning, som Poul Nørgaard dog har en naturlig forklaring på. - Det skyldes givetvis, at vi har større fokus på narkotika i øjeblikket - det giver i sagens natur flere anholdelser og flere sager til statistikken. Stigningen i antallet af sager betyder ikke nødvendigvis, at der er mere narkotika i omløb, siger Poul Nørgaard.