Frederikshavn

ANTALLET AF KLAGER FALDER OG FALDER

@$:Klagerådet afleverer hvert år en rapport. Her står blandt andet antallet af klager: 1997: 14 1998: 32 1999: 30 2000: 20 2001: 8 2002: 9 2003: 6 Klagerådets medlemmer er Aase Melchiorsen, Henning Theil Madsen og Per Bruun, der alle tre er valgt af Ældrerådet. Paul Rode Andersen og John Christensen er valgt af byrådet. Anker Christiansen fra HjerneSagen sidder på vegne af DSI og Gitte Rævdal fra Omsprg og Pension er udpeget af forvaltningen.