Antallet af militær- nægtere halveret

Morten Thomsenmorten.thomsen@nordjyske.dk NORDJYLLAND: På et år er antallet af unge, der melder sig som militærnægtere, næsten halveret. Faldet skyldes delvist, at der var 2000 færre indkaldte i 2004, men chefen for militærnægteradministrationen, Peter Gandrup, peger på, at en stor del af faldet skyldes det nye forsvarsforlig. De unge er mere villige til fire måneders værnepligt frem for otte. Den kortere værnepligt gør det lettere at vælge militæret, selvom nægtertjenesten også er kortet ned til fire måneder, mener Peter Gandrup. Mens der i 2003 var 927 militærnægtere, faldt antallet sidste år til 550. Selvom der nu igen er flere indkaldte, ser tendensen med færre militærnægtere ud til at fortsætte. Peter Gandrup regner med, at tallet for 2005 ender på omkring 500. De færre militærnægtere kan blive et problem for de institutioner, der aftager nægterne - specielt i provinsen. For nægtertjeneste hos eksempelvis museer og skoler er meget populære i København og Århus, hvorimod mange af provinsens institutioner må kigge langt efter den billige arbejdskraft. - Mange institutioner er klemt økonomisk. Derfor vil de gerne have militærnægtere. Men det er klart, at mange nu ikke kan få militærnægtere, fortæller Peter Gandrup.