Ungdomsuddannelser

Antallet af praktikpladser afspejler behovet for arbejdskraft

DA er glad for aftale, der betyder større spredning i søgningen til erhvervsuddannelser

AALBORG:At skolepraktikken er en nødvendig buffer, der sikrer virksomhederne tilstrækkelig med kvalificeret arbejdskraft fremover, er ikke et billede, som Dansk Arbejdsgiverforening (DA) kan genkende. - Antallet af uddannelsesaftaler er et udtryk for virksomhedernes behov for arbejdskraft i fremtiden, siger uddannelseskonsulent i DA, Simon Neergaard-Holm, om de ordinære praktikpladser ude i virksomhederne. Af samme grund er Simon Neergaard-Holm ikke enig i, at virksomhederne skulle være for dvaske og dovne til at tage nok praktikanter ind. I stedet ser han et problem i, at antallet af skolepraktikpladser hober sig op på ganske få uddannelser, som for eksempel kontorområdet, IT- og byggeuddannelserne. Det betyder, at nogle uddannes til ledighed, mens der samtidig er mangel på elever til andre erhvervsuddannelser - eksempelvis VVS- og tjenerfagene. Uddannelseskonsulenten er derfor meget tilfreds med de netop overståede trepartsforhandlinger mellem Undervisningsministeriet, LO og DA, der betyder en opstramning af reglerne for skolepraktik. Simon Neergaard-Holm lægger især vægt på to forhold i den nye aftale, der betyder, at de unges søgning bliver spredt ud på flere uddannelser, hvilket igen betyder mindre behov for skolepraktikpladser: For det første skal optaget på de enkelte erhvervsuddannelser i højere grad afpasses efter behovet for uddannede. De unge skal i den forbindelse motiveres ved at have mulighed for at vælge og afprøve tre forskellige erhvervsuddannelser, inden de lægger sig fast på noget. For det andet skal elever i skolepraktik have en månedlig godtgørelse svarende til SU'en, i stedet for - som nu - en lærlingeløn. Det vil i højere grad motivere de unge til at vælge en uddannelse, hvor det er muligt at få en ordinær praktikplads, mener Simon Neergaard-Holm.