Antallet af sygedage skal ned

Sygefraværet på ældreområdet skal kortlægges

HJØRRING:Hjørring Kommunes ældresektor går nu i gang med et nyt projekt, kaldet ”Tilstedeværelse”, som skal kortlægge sygefraværet og nedbringe det. Social- og sundhedsudvalget har allerede i marts i år vedtaget, at man har ønsket, at der skal sættes fokus på sygefraværet. Man har bestemt, at det skal nedsættes med ti pct. om året de steder, hvor sygefraværet er højere end fire pct. På ældreområdet lå sygefraværet i 2001 i forskellige afdelinger på mellem 2,62 pct. og 9,72 pct. - Vi er med på at kigge på sygefraværet på ældreområdet, for det ligger højt. Det er jo ikke gratis. For det første mangler der en kollega på arbejdspladsen, det rykker i vikarbudgettet og endelig kan vi her i socialforvaltningen mærke det på sygedagpengekontoen, siger Hjørring Kommunes socialdirektør, Konny Olesen. Hun siger, at man ønsker at gå i gang på et kvalificeret grundlag, så derfor er man sammen med med-udvalget for socialområdet gået i samarbejde med bedriftssundhedstjenesten. - Det skal være fremadrettet og perspektivsættende samtidigt med, at det nye initiativ skal være lokalt forankret, siger Konny Olesen. Fra BST arbejder man sammen med arbejdspsykolog Eva Hultengren. Man vil kortlægge sygefraværet for at se, hvor det er højt, og hvor det er lavt. - Vi vil spørge medarbejdere og ledelse og prøve at finde årsagssammenhængen, siger Konny Olesen. Hun siger, at sygefravær kan være mange ting - også manglende trivsel på en arbejdsplads. Endvidere er ældreområdet for tiden et område med store forandringer, og det påvirker måske også sygefraværet. Hun fortæller, at det høje sygefravær i kommunen måske hænger sammen med, at man har en forpligtigelse til at tage hensyn til det såkaldte rummelige arbejdsmarked. Det er også en personalepolitik i kommunen, at ingen fyres, hvis de har en livstruende sygdom. - Vi vil strække os langt for at få en medarbejder tilbage til arbejdspladsen, siger socialchefen. Når resultatet af kortlæggelsen foreligger, vil man se på, hvordan man kan indrette arbejdspladserne, så sygefraværet kan bringes ned.