Trafikulykker

Antallet af trafikofre skal halveres

Millioninvesteringer i farlige strækninger og vejkryds med mange uheld

AALBORG:I løbet af de næste ni år skal antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken i Aalborg Kommune reduceres med mindst 40 procent. Det ambitiøse mål har byrådet sat sig, og midlet er større investeringer i trafiksikkerhed. Statistikken fortæller med triste tal, at hovedparten af trafikulykkerne med dræbte og alvorligt tilskadekomne sker på strækninger, hvor bilisterne kører alt for stærkt, samt i vejkryds. Derfor er politikerne og teknikerne naturligt nok enige om, at det er de steder, der skal sættes ind. Byrådet har næste år afsat ialt seks millioner kroner til forbedring af trafiksikkerheden. En væsentlig del af pengene på næste års budget vil blive anvendt på at gøre Gugvej mere trafiksikker. Det drejer sig dels om strækningen mellem Mylius Erichsens Vej og Byplanvej, dels strækningen mellem Landlystvej og Sønder Tranders Vej. Det resterende stykke af Gugvej er med i budgetoverslaget for 2005. - Heldigvis har vi fået 2,5 millioner kroner mere at gøre godt med til trafiksikkerhed. Det betyder, at vi kan give os i kast med større enkeltprojekter som Gugvej, hvor trafikmængden er stor og hastigheden forholdsvis høj, siger teknisk rådmand Henrik Thomsen (SF). En god bid af pengene vil blive brugt på at etablere cykelstier på den sydligste af de to strækninger på Gugvej, som er på næste års budget. I det hele taget vil en stor del af de kommende års investeringer blive anvendt på en skarpere adskillelse af cyklister og bilister. - De tiltag, som de seneste par år er iværksat for at forbedre trafiksikkerheden, har allerede givet resultat i form af færre uheld. Men det får os bestemt ikke til at slække på vores målsætning om at gøre det endnu mere sikkert at færdes i trafikken i Aalborg Kommune. Tværtimod, siger rådmanden. Udover de seks millioner til forbedring af trafiksikkerheden næste år er der i teknisk udvalg enighed om at skaffe penge til en lysregulering ved den nye nærbanestation i Svenstrup. Lysreguleringen vil blive opsat på Hobrovej.