Medievirksomhed

Antenneforening har tilslutning på 96 pct.

10 betalingskanaler valgt ind i Hals Antenneforening

HALS: Hals Antenneforening har øget sit medlemstal med 13 nye tilslutninger, så foreningen i dag leverer radio- og tv-signaler til 1082 forbrugere under fællesantennen på Østerled. Det giver en tilslutningsprocent på 96, fortalte formanden, Ernst Jensen, da han aflagde beretning for 67 medlemmer på Havkatten i Hals. Tilslutningsmulighederne er i årets løb øget med 55 til 1179. Efter en grundig status over det store udbud af betalingskanaler, som antenneforeningen året igennem har skullet forholde sig til, sagde formanden blandt andet: - Jeg tror, at vi har tv-kanaler nok. Der er noget for enhver smag. Der er kun os til at betale, og siger vi ikke stop nu, går det galt. Radio, tv og internet Antenneforeningen opererer i dag med to programpakker, så medlemmer, der måtte ønske det, har mulighed for at vælge alle betalingskanalerne fra. Grundpakken består således af 11 kanaler til en pris af 515 kroner. Den udvidede pakke løber op i 1600 kroner med de resterende 18 kanaler inklusiv de 10 betalingskanaler, der ønskes i programudbuddet. Skulle man få lyst til at skifte programpakke, kan det ske formedelst et gebyr på 300 kroner for omstillingen. Hals Antenneforening sender i dag 14 radiokanaler via antenneanlægget, som kan overføre 38 tv-kanaler og 24 FM-programmer op til 486 mHz. Samtlige forstærkere er justeret, så den maksimale signalstyrke til samtlige medlemmer er den samme fra 60 til 80 db. Og så benytter hele 470 medlemmer sig i dag af muligheden for at koble sig på Internettet via Stofa Net. Heraf er omkring 105 kommet til alene i regnskabsåret 2004. 24NORDJYSKE ind Kasserer Lars Søndergaard læste driftsregnskabet, der balancerer med 1.075.067 kroner, heraf underskud på 35.325 kroner før rente. Efter rente og afskrivninger viser årets resultat et minus på 199.696 kroner. Status balancerer med 1.809.150 kroner, heraf omsætningsaktiver på 637.265 kroner. Valg Michael Hjelm og Henrik Jensen blev genvalgt til bestyrelsen. Endelig valgte forsamlingen følgende 10 betalingskanaler for 2005: Discovery, National Geografic, TV3+, TV3, Zulu, Kanal 5, DK 4, Hallmark, EuroSport og 24 Nordjyske.