EMNER

Antenneforening står på egne ben

Større frihed for antenneforening, når gælden til Stofa er betalt

JERSLEV: Ved indgangen til 2007venter Jerslev Antenneforenings bestyrelse, at foreningen vil stå på egne ben, idet mellemregningskontoen med Stofa, da forventes at ville være ude af verden. For tre år siden var gælden på 700.000 kr. I dag er den nedbragt til 233.000 kr. Disse oplysninger gav formanden for Jerslev Antenneforening, Jan Mørk Nielsen, på foreningens generalforsamling. Han oplyste endvidere, at 75 procent af samtlige husstande er medlem af antenneforeningen. I øjeblikket er der 310 medlemmer, hvilket er en stigning i forhold til sidste år. Stigningen skyldes dels byfornyelsen, dels, at der er blevet bygget på den nye udstykning af byggegrunde. Jerslev Antenneforening tilbyder sine medlemmer 22 kanaler i pakke to og 11 i pakke ét samt ti radioprogrammer. På hovedstationen fungerer teknikken, men der skal stadig investeres i ny teknik, som bliver købt, når det er nødvendigt. Formanden opfordrede medlemmerne til at henvende sig til Stofa, hvis der opstår fejl. Forinden bør alle programmer dog tjekkes, og det kan også være en god ide at spørge naboen, om han også har problemer. Jan Mørk Nielsen ser med forventning frem til den dag, foreningen bliver gældfri, hvilket blandt andet vil betyde, at foreningen får større selvbestemmelse. Kasserer Mogens Rosenvinge gennemgik regnskabet, der slutter med et overskud på 1434 kr. Der var til generalforsamlingen indkommet to forslag med ønske om, at TV2-Charlie og TV2-Film kunne blive koblet på nettet. Resultatet af afstemningen blev, at et stort flertal stemte for TV2-Charlie, hvilket medfører en merudgift på 6,95 kr. pr. måned for de medlemmer, der har programpakke to. Forslaget om at tilkoble TV2-Film blev forkastet. Til bestyrelsen genvalgtes Jan Pedersen, Mogens Østergaard Pedersen og Jan Mørk Nielsen. Der var ligeledes genvalg til revisor Kurt Bering og suppleanterne Svend Bonbeth og Gunnar Nielsen. ruk