EMNER

Antenneforening udskifter administrator

FJERRITSLEV:Fjerritslev Antenneforening har antaget firmaet Brix & Kamp, Hjørring, som ny adminstrator. De afløser forretningsfører for Fjerritslev Boligforening, Jørgen Albrektsen, der var blandt inititivtagerne til antenneforeningen i 1995 og siden har været dens administrator. Jørgen Albrektsen fortæller, at han frasagde sig arbejdet, da han ikke fandt, samarbejdet med antenneforeningens bestyrelse kunne fortsætte. - Der kom en næsten helt ny bestyrelse ved antenneforeningens generalforsamling 27. marts i år. De valgte at holde deres møder uden min tilstedeværelse. Det ville jeg ikke acceptere, når det var mig, der havde den daglige kontakt med forbrugerne. Derfor stoppede jeg, fortæller Jørgen Albrektsen. Han har virket som administrator i fritiden og benyttet kontorfaciliteterne hos boligforeningen. Boligforeningen modtog et honorar for dette brug. Beløbet var i 2002 på ca. 11.000 kroner, da der fra dette år var aftalt et beløb på 20 kroner pr. medlem i antenneforeningen. Tidligere havde beløbet været fast på 2000 kroner. Antenneforeningens kasserer Brian Thomsen fortæller, at bestyrelsen fandt det bedst, at samarbejdet med Albrektsen ophørte. Fjerritslev Antenneforening har knap 600 medlemmer. Foreningen blev etableret i forbindelse med antennedækning for afdelingerne under Fjerritslev Boligforening og senere udvidet til også at kunne levere antennesignaler til borgerne i Fjerritslev by. - Anteneforeningen har stor konkurrence fra paraboler, selv om vi nu også leverer bredbåndsløsninger til medlemmerne. Vi er altid på jagt efter nye medlemmer, men håber på en rolig periode, indtil den nye bestyrelse og administrator har etableret et bæredygtigt samarbejde, siger Brian Thomsen.