Anti-abortforening kæmper for at beholde mindelund

RINKØBING:Anti-abortforeningen Retten til Liv kæmper for at få lov til at beholde den mindelund over abortofre, der blev indviet i 1999 i Vedersø i Vestjylland. Abortmindelunden har hele tiden været en torn i øjet på Ringkøbing Kommune, der finder den i strid med lokalplanen. Kommunen har i flere omgange påbudt foreningen at fjerne abortmindelunden, der indeholder en mindesten, en to meter høj obelisk og et såkaldt Danmarkskort. Danmarkskortet er et 80 kvadratmeter stort område med lyse sten og 14 søjler, der markerer antallet af dræbte ufødte i hvert af landets 14 amter gennem de sidste 30 år, hvor der har været fri abort i Danmark. Obelisken bærer skriften "I dødens tjeneste" og er en løftet pegefinger til alle, der medvirker til abort. Påbudet fra Ringkøbing Kommune har Retten til Liv indklaget til Naturklagenævnet, der skal behandle sagen i den kommende uge. Mindelunden er placeret i et parkanlæg tæt på Vedersø Kirke og på en grund, der tilhører digterpræsten Kaj Munks søn Arne Munk. - Det er en principsag, der handler om den private ejendomsrets ukrænkelighed, siger Arne Munk til Ritzau og tilføjer, at foreningen er indstillet på at køre sagen som en civil retssag mod Ringkøbing Kommune, hvis Naturklagenævnet giver kommunen ret i, at abortmindelunden skal væk. Ifølge landssekretæren i Retten til Liv, Kerstin Hoffmann, er abortmindelunden et yndet udflugtsmål for mange turister, ligesom stedet bliver brugt til stille meditation med tændte stearinlys. Ringkøbing Kommune ser frem til at få en afgørelse fra Naturklagenævnet. - Vi har hele tiden påpeget, at der kun må være bolig på det sted, og det fastholder vi. Desuden har vi været nødt til at politianmelde foreningen, fordi vores påbud ikke er blevet efterkommet, siger Anders Lønholdt, der er sagsbehandler i teknisk forvaltning. Politiet har dog ikke kunne foretage sig noget, fordi påbudene er blevet indklaget til Naturklagenævnet. Naturklagenævnet har tidligere haft abortmindelunden på dagsordenen i 1999. Dengang gav nævnet foreningen Retten til Liv medhold i, at det ikke var i strid med lokalplanen at have en mindesten over abortofre stående på Arne Munks grund. Det skete bl.a. fordi foreningen dengang angav, at anlæggelsen af en egentlig abortmindelund var stillet i bero. Men senere er altså både obelisken og Danmarkskortet kommet til. /ritzau/