Thisted

Antidemokratisk

Til rette vedkommende. Jeg har nu gennem nogle år deltaget som fritidsdebattør på debatsiden i henholdsvis Thisted Dagblad og her i NORDJYSKE og har opfattet det som en demokratisk rettighed.

Jeg har min mening om de sager, der verserer i vort demokratiske samfund, og forventer, hvis andre har en anden mening end mig, at blive udsat for en demokratisk modargumentation på samme debatside, da det må være demokratiets rette ånd, at meninger brydes i fuld offentlighed. Derfor undrede det mig også såre at modtage et anonymt brev skrevet med klodsede blokbogstaver med ordene: ”Vi ved, hvem der skriver dine breve i N.S.” Da jeg valgte at forstå beskeden som en slet skjult trussel om at stoppe mit skriveri, kontaktede jeg politiet i Thisted og modtog det råd fra vagthavende at tage det roligt og betragte det som en ubehjælpelig og udemokratisk måde at argumentere på. Jeg har valgt at følge det gode råd og kan betro dig/jer, som på udemokratisk vis har prøvet at skræmme mig til at tie, at det ikke vil lykkes, da jeg stadig tror på, at også jeg har min demokratiske ret til den her i landet grundlovssikrede ytringsfrihed.