Antisemitismen afdækket

Tyske akter vedrørende “Jødespørgsmålet” i Danmark april 1940 - august 1943

Lorenz Christensen kortlagde jødiske kredse, organisationer og erhvervsinteresser, så besættelsesmagten var forberedt ved en kommende aktion. Han døde i 1965. Foto fra bogen

Lorenz Christensen kortlagde jødiske kredse, organisationer og erhvervsinteresser, så besættelsesmagten var forberedt ved en kommende aktion. Han døde i 1965. Foto fra bogen

Danske Magazin - med z. Det forekommer måske en anelse altmodisch, og det er der for så vidt en god grund til. Siden 1745 har “Det Kongelige Selskab for Fædrelandets Historie” udgivet “Danske Magazin” med det formål at formidle kildemateriale. Kilder ... uhhmmm. Nyeste udgivelse er en del af bind 50, der rummer “Tyske akter vedrørende “Jødespørgsmålet” i Danmark april 1940 - august 1943”. Det Kongelige Biblioteks forskningschef, dr. phil. John T. Lauridsen har fundet sandsynligvis revl og krat om det såkaldte “jødespørgsmål”. 111 kilder, hvoraf mange dog allerede har været behandlet i litteraturen, og en del er publiceret i andre sammenhænge, men her er de nu samlet, hvilket nok kan rejse nye problemstillinger. Interessant er det især at læse de tyske formuleringer. Man må - antallet in mente - erindre sig, at tyske arkiver blev forsøgt systematisk tilintetgjort hen imod krigens afslutning. Det er interessant, at den senere nazist Gudmund Hatt i 1933 underskrev en erklæring til støtte for “emigrerede jødiske gæstearbejdere”, og den senere chef for udenrigsministeriets pressecensur Karl Eskelund gjorde det samme. Der skete noget i mange hoveder hen gennem 1930’rne. Endnu en af John Lauridsens væsentlige udgivelser. Denne gang afdækker han antisemitismen i al dens gru. Trods status som forskningsmateriale giver det anledning til at minde om det mere end 250-årige “Danske Magazin”, levende som altid. Per Pilekjær kultur@nordjyske.dk John T. Lauridsen, udg.: “Tyske akter vedrørende “Jødespørgsmålet” i Danmark april 1940 - august 1943”. 128 sider, ill. Udg. som særtryk af “Danske Magazin” bind 50, andet hæfte. Det Kongelige Danske Selskab til Fædrelandets Historie