Antropolog til Pakistan

KULTURTOLK:Der kunne stå "kulturtolk" eller "fortaler for sundhed" på Hanne Augustenborgs visitkort, hvis hun ellers havde et. De kommende tre måneder vil den 48-årige etnograf og socialantropolog fra Vejle fungere som det kulturelle bindeled mellem Læger uden Grænser og de internt fordrevne i Sindh-provinsen i Pakistan. Her næsten et halvt år efter de massive oversvømmelser bor tusinder fortsat i lejre, og mange har ikke noget at vende tilbage til.

Forsiden