Nørresundby

AOF flytter sammen

AALBORG:AOF i Nordjylland samler nu kræfterne for at styrke indsatsen i hele det nordjyske område. Som første skridt koordineres indsatsen mellem den største afdeling Aalborg og AOF's amtsorganisation. Det betyder, at amtsorganisationen har flyttet sine teltpæle fra Engvej i Nørresundby til AOF Aalborgs domicil på Boulevarden 34, Aalborg. AOF's amtskonsulent Erling Jacobsens arbejde udgår nu fra kontoret i Aalborg. Samtidig arbejder AOF på at trimme organisationen. En af mulighederne er at danne en ny paraplyorganisation under navnet AOF-Nord. - Vi har brug for al den dynamik, vi kan skaffe til veje, siger amtskonsulent Erling Jacobsen, AOF i Nordjyllands Amt. - Regeringens nedskæringer på folkeoplysningsområdet er en alvorlig trussel mod vore lokale afdelinger, navnlig i de mindre kommuner. Flere skoleledere, formænd og øvrige bestyrelsesmedlemmer melder fra, fordi det bliver stadig sværere at få tingene til at fungere. Forretningsfører Bo Jørgensen, AOF Aalborg, ser store muligheder i et styrket samarbejde. - Jeg er overbevist om, at AOF i hele Nordjylland kan drage fordel af det ny samarbejde. AOF Aalborg har ekempelvis ekspertise på en række områder. Derfor kan vi tilbyde arbejdsmarkedsrelaterede forløb og en række andre produkter over hele Nordjylland, siger Bo Jørgensen.