Turisme

Apholmenudvalg i støbeskeen

Samlet indsats skal gøre opmærksom på Apholmen-områdets herligheder

FREDERIKSHAVN:Tankerne om at markedsføre Apholmenområdet under én hat har været fremme før - nu er man nået så langt, at man skal til at gøre noget ved det. Umiddelbart efter sommerferien slår teknisk udvalg pjalterne sammen med plan- og miljøudvalget for at indkalde alle interessenterne i området til en drøftelse af, hvad man kan og skal gøre. - Hurdlen i det er selvfølgelig, at det er private investorer, der ejer tingene derude, så de skal blive enige om, hvordan man vil gribe markedsføringen an. - Kommunens rolle bliver mere overordnet at koordienere de fælles ting derude; veje, stier og lignende, siger Jens Hedegaard, formand for teknisk udvalg. Arbejdet får altså i gang i begyndelsen af august, og skal munde ud i noget materiale, der gør turister opmærksomme på, at man i Frederikshavns nordlige del har en ganske stor koncentration af attraktioner, blandt andet golfbanen, campingpladsen, palmestranden og Rønnerhavnen, der samlet set udgør et ganske godt argument for, at turister skal vælge Frederikshavn som udgangsunkt for deres ferie. P.t. eksisterer der bare ikke nogen brochure, der samler området under én hat, hvorfor folk selv skal nå til den "rette" konklusion, mens de pløjer sig gennem stakken af turistbrochurer om Nordjylland. osk