Apotekerne skal dosere medicin i hele Rebild

Ordningen fungerer godt og kan give kvalitetsløft, mener sundhedsudvalg

Meget tyder på, at en ordning hvor apoteket doserer medicinen nu skal udbredes til hele Rebild Kommune. Ordningen har fungeret godt i de tidligere Nørager- og Skørping kommuner. Nu skal Støvring også med arkivfoto: Hans Ravn

Meget tyder på, at en ordning hvor apoteket doserer medicinen nu skal udbredes til hele Rebild Kommune. Ordningen har fungeret godt i de tidligere Nørager- og Skørping kommuner. Nu skal Støvring også med arkivfoto: Hans Ravn

REBILD:Borgere i de tidligere Nørager- og Skørping Kommuner, der har brug for medicin, har i godt to år modtaget medicinen i små plastikposer direkte fra apoteket. I Rebild kommune skal tingene harmoniseres og derfor har en arbejdsgruppe set på, om ordningen skal udbredes til hele Rebild Kommune eller nedlægges. - Arbejdsgruppen fortæller, at man i Nørager og Skørping er blevet rigtig glade for ordningen. Og i sundhedsudvalget mener vi, at ordningen skaber trykhed for de borgere, der tidligere har skullet dosere medicinen selv, siger sundhedsudvalgets formand Orla Kastrup (V). Tid og tryghed Erfaringen er, at en del af den tid, der spares ved at lade apotekerne overtage medicindoseringen med fordel kan bruges til vurdering og observation omkring medicinering af borgeren generelt. Det kan optimere indsatsen omkring medicinhåndtering i hele kommunen, mener arbejdsgruppen, der består af medarbejdere ude i marken samt medarbejdere i forvaltningen. - Den enkelte borgers praktiserende læge skal godkende, at medicinen er egnet til dosisdispensering og borgeren skal give sit samtykke. Og så lægger vi op til, at der skal følges op på ordningen hver ottende uge, siger Orla Kastrup. Der er naturligvis en udgift forbundet med at lade apotekerne overtage doseringen af medicin. Mindst to fordele Ud over trygheden hos den enkelte borger, kan Orla Kastrup se mindst to fordele. - Apoteket skal altid tildele den billigste medicin, og så gives der til skud fra Staten. Det betyder, at den reelle pris bliver omkring 435 kroner om året per borger, der skal have medicinen doseret af apoteket, siger Orla Kastrup. I det gamle Støvring, hvor ordningen ikke tidligere har været benyttet er der ifølge sundhedsforvaltningens oplysninger 54 potentielle brugere af ordningen. Forslaget om at apotekerne fremover skal sortere medicin til borgerne i hele Rebild er nu sendt i høring hos alle relevante parter.