Appel: Politikere må gribe ind

Holtet-borgere mener, at der sker procedurefejl i behandlingen af planerne om opholdssted for utilpassede unge.

Borgerne i Holtet, der kæmper mod at få et opholdssted for unge placeret i landsbyen, beder nu de lokalt valgte politikere gå ind i sagen, fordi man mener, at der er sket procedurefejl undervejs i godkendelsen af opholdsstedet - en proces der stadig foregår. Jan Lassen har på vegne af borgerne fået aktindsigt i korrespondancen mellem kommunen og folkene bag opholdsstedet, men han mener, at der mangler væsentlige bilag, blandt andet referater af møder og samtaler mellem de involverede. De politikere, der nu får en henvendelse fra borgerne i Holtet, er Poul Erik Lyngdorf (S), Ane-Marie Viegh Jørgensen (V), Gert Andersen (K), Keld Jul Vagner (V) og Sørn Nordhald (S). Opholdsstedet i Holtet skal efter planen starte 1. januar. 120 af landsbyens 150 indbyggere har skrevet under på en protestskrivelse mod planerne.