EMNER

Appel til Løkkens pensionister

Pensionistforening SKAL finde to nye til bestyrelsen

LØKKEN:Det lykkedes ikke for Løkken og Omegns Pensionistforening at få valgt en fuldtallig bestyrelsen på den ordinære generalforsamling for nylig. Kun en snes medlemmer dukkede op til mødet, og ingen var villig til at stille op til de to poster, der skal genbesættes i bestyrelsen. Det er blandt andre formanden, den 82-årige Kamma Hanghøj, der ikke ønsker genvalg, og hun appellerer nu til medlemmerne om at overveje situationen. Lykkes det ikke at få valgt en fuldtalling bestyrelse, må foreningen lukke. - Det ville være synd og skam, eftersom det er en velfungerende forening med omkring 270 medlemmer, siger hun. Foreningen er særdeles aktiv og deltagertallet plejer at være betydeligt pænere end til generalforsamlingen. Kamma Hanghøj understreger, at en ny formand kan få hjælp til at komme ind i arbejdet. - Der er hjælp at hente fra Den fyns/jyske Sammenslutning af Pensionistforeninger. Herfra har den nye aktivitetsmedarbejder, Annette Schiøler, lovet at deltage i den ekstraordinære generalforsamling, som vi nu er nødt til at holde, fortæller Kamma Hanghøj. Annette Schiøler vil gerne hælpe en ny formand og bestyrelsen godt i gang. Bestyrelsen planlægger at indkalde til ekstraordinær generalforsamling i begyndelsen af marts.