Lokalpolitik

Appel til Orla Hav

Borgmester i Dronninglund Kommune Mikael Klitgaard (V) har sammen med kommunaldirektør Ove Thomsen rettet en sidste appel til amtsborgmester Orla Hav (S) i forsøget på at undgå en nedlæggelse af den kirurgiske afdeling på Dronninglund Sygehus. Det sker kort før den afgørende budgetlægning for 2003 i Nordjyllands Amt, og i den skriftlige appel til amtsborgmesteren slår Mikael Klitgaard og Ove Thomsen fast, at de i Dronninglund Byråd har forståelse for amtets sparekrav - men at man i Dronninglund også kan pege på bedre løsninger end den for Dronninglund Sygehus foreslåede. I brevet til Orla Hav påpeger borgmesterkontoret i Dronninglund Kommune endvidere, at man fra byrådets side har anmodet amtets sundhedsudvalg om et møde vedrørende de foreslåede sygehusbesparelser - uden at det dog har medført nogen respons fra amtets side.