Appel til skagboer: Tal med hinanden

Børne- og ungdomsudvalget bakker op om skolebestyrelsernes fælles ønske om skolestart på Hedeboskolen - trods forældreprotester

Skolebestyrelserne ved både Ankermedets Skole og Hedeboskolen har i fællesskab foreslået den rullende skolestart - og at den i næste skoleår skal foregå på Hedeboskolen. "Beslutningen om alt dette er taget hen over hovederne på alle forældrene", hedder det i en forældre-henvendelse til børne- og ungdomsudvalget. Forældrene er bekymrede for de mange skift, børnene skal igennem. Politikerne i udvalget føler sig uden skyld - og i denne sag vist nok med god grund. Udvalget fulgte nemlig ønsket fra de to skolebestyrelser. Der har formentlig været støj på linien, for MED-udvalget på Ankermedets Skole mener, at alle kommende indskolingselever kan være på Ankermedets Skole. Medarbejderne mener, at de få bygningsmæssige ændringer, der er nødvendige på Ankermedets Skole kan være færdige inden sommerferien. Det har forvirret nogle forældre, at de har hørt udtalelser fra medarbejdere, der ikke harmonerer med skolebestyrelsernes og udvalgets beslutninger. - Derfor opfordrer vi fra udvalgets side til en tæt dialog mellem alle, der er berørt at skolefusionen i Skagen. Det gælder både skolebestyrelserne, skolelederne, personale og forældre, fortæller Paul Rode Andersen (SF), der er formand for børne- og ungdomsudvalget. - Jeg forstår forældrenes vrede. De er blevet overrumplede af, at deres børn skal begynde på en anden skole, end de forventede. Det viser, at det er helt afgørende, at man taler sammen, og at informationsniveauet er højt i det nye samarbejde, der er nødvendigt når Hedeboskolen lukker, og eleverne skal flytte på Ankermedets Skole. De to skolebestyrelser vurderer, at det er et mindretal af forældre, der er utilfredse. Bestyrelserne fastholder, at nye børn begynder på Hedeboskolen, fordi der ikke er plads på Ankermedets Skole.