Retspleje

Appellerer til justitsministeren om hjælp

Borgmesterkandidat opfordrer Lene Espersen til at sikre at Østvendsyssel bevarer politi- og retskreds

SÆBY:- Vi har i din retskreds brug for din hjælp til at sikre, at der bevares en politikreds og retskreds med hjemsted iØstvendsyssel. Sådan lyder en appel til justitsminister Lene Espersen (K), der som bekendt er valgt i Sæbykredsen. Appellen kommer fra Venstres borgmesterkandidat til byrådsvalget iNy Frederikshavn Kommune, Venstres gruppeformand i Sæby Byråd, Hans Jørgen Kaptain. Kaptain har skriftligt henvendt sig til justitsministeren efter at have erfareret, at resultatet af kommisisonsarbejdet omkring den kommende politi- og retskredsinddeling i Danmark er på vej - og at der i løbet af kort tid vil blive offentliggjort et konkret oplæg til den fremtidige inddeling. I henvendelsen gør Kaptain Lene Espersen opmærksom på, at politi- og retskredsinddelingen har stor betydning for Ny Frederikshavn Kommune. Kaptain skriver således bl.a. til justitsministeren: - Som du ved, har Østvendsyssel mistet adskillige statlige arbejdspladser gennem en årrække - ikke kun under den tidligere SR-regering, mens også nu under VK-regeringen.Det er væsentligt for vort lokalområde, at denne udvikling ikke fortsætter - og at vore nordjyske folketingsmedlemmer - herunder dig - arbejder for, at de statslige arbejdspladser bevares. Venstres borgmesterkandidat peger samtidig på, at en nedlæggelse af en politikreds med hjemsted iFrederikshavn vil skabe utryghed. -Jeg har forstået, skriver han, at oplægget er, at hele Vendsyssel skal være en del af Aalborg Politikreds. Det er min opfattelse, at hele Vendsyssel vil betragte det som et betydeligt tab, hvis dette oplæg gennemføres. Kaptain opfordrer derfor justitsministeren til at sikre, at den nye struktur bliver således, at der i Vendsyssel bliver både en politi- og retskreds - placeret i Frederikshavn.