Appetit på Blixen

LITTERATURHISTORIE Frank Egholm Andersen: "Karen Blixen som ung" # # # # # # Frank Egholm Andersen mener, at Karen Blixen først blev voksen, da hun som 28-årig rejste til Afrika. Årene forud, viser han, havde hun været beskyttet og nok også delvis kunstigt holdt i såvel en lang barndom som i en langvarig ungdom. Men i disse år findes også baggrunden eller forudsætningerne for at skrive og for mange af de temaer, hun bruger i sit forfatterskab. I den unge Karen Blixens liv og kunst ligger kernen til hendes specielle tematik og stil. Derfor fortælles om hendes tidlige år med forsøg på at skrive dramaer, samtidig med at hun erhverver sig kundskaber, bl. a. i engelsk og fransk. Hun tegner også og leverer oven i købet som 22-årig under pseudonymet Peter Lawless vittighedstegninger til bladet "Klods Hans". Teksterne leverer hun også selv: 1ste unge Gentleman af det københavnske High-life. - Jamen naar hun ikke er køn og ingen Penge har, hvorfor Fanen friede du saa til hende? 2den ung Gentleman af do do. - Ja hvad Fanen skulde jeg gøre. Jeg havde hende til bords hos Onkel Frederiks – og jeg kunde ved Gud ikke finde paa andet at sige, da vi kom til Desserten. Hun beklagede sig senere i livet over ikke at have taget en studentereksamen, men hun glemte, hvad der var indlagt i hendes opvækst af kulturel tyngde. Forelsket var hun for alvor kun to gange: første gang i Bror Blixens tvillingebror og anden gang i Denys Finch Hatton. Begge blev de dræbt ved en flyulykke. Egholm Andersen gennemgår kort, men inspirerende de syv bøger, som forfatterskabet består af, men gør også opmærksom på, at de ikke kan passes ind faste rammer. Han mener, at alle hendes bøger er en lang kredsen om kærligheden, mindre den erotiske end den forførende som f. eks. mellem hende og de indfødte og dyrene i Afrika. Bogen, der er forsynet med en serie fotografier fra Blixens tidlige år, er en glimrende appetitvækker til forfatterskabet for unge som for voksne. Jens Henneberg ] Frank Egholm Andersen: "Karen Blixen som ung" 76 sider, 195 kr. Bogforlaget Her & Nu