Lokalpolitik

Appetit på vækst i vestbyen

Mens handelslivet i centrum bløder, er ny butikker i støbeskeen ved Hjørringvej.

Byens handelssmæssige tyngdepunkt flytter længere mod vest med planer om nyt butikscenter i det gamle Silvan (billedet) og ny dagligvarebutik ved siden af SuperBest på Hjørringvej. Foto: Peter Broen

Byens handelssmæssige tyngdepunkt flytter længere mod vest med planer om nyt butikscenter i det gamle Silvan (billedet) og ny dagligvarebutik ved siden af SuperBest på Hjørringvej. Foto: Peter Broen

I Danmarksgade og nu også i Havnegade spreder de tomme butiksruder sig som en smitsom sygdom. Men i vestbyen vil appetitten på at etablere nye forretninger tilsyneladende ingen ende tage. Og politikerne i plan- og miljøudvalget har ikke tænkt sig at lægge hindringer i vejen for, at tyngdepunktet i byens handelsliv rykker mod vest. Udvalget gav på sit møde tirsdag grønt lys til en ansøgning fra direktør Brian Severinsen, Tieas Entreprise, om tilladelse til at etablere en ny dagligvareforretning i sværvægtsklasse - 3700 kvadratmeter - umiddelbart øst for Storkøb ved Hjørringvej. Af ansøgningen fremgår, at en forretningskæde allerede har vist interesse. Den nye butik får facade mod Hjørringvej og indrettes delvis nybyggeri, delvis i bestående bygninger. Den eksisterende bygning blev opført til det forlængst lukkede Mega/Favør supermarked. Senere overtog Brian Severinsen de tomme lokaler. Blot et par hundrede meter længere mod øst på hjørnet af Hjørringvej og Flade Engvej vil investeringsselskabet Calum, Aalborg, indrette det tidligere Silvan til butikscenter med en dagligvarebutik på 1050 kvadratmeter og to specialforretninger. Også det projekt får politisk opbakning. - Vi vil ikke blande os i konkurrenceforhold. Dem lader vi de private aktører afgøre, siger udvalgsformand John Christensen (V). Omdannelsen af en del af den tidligere tømmerhandel kræver tilladelse fra det statslige miljøcenter. Placeringen er nemlig i strid med kommunens egen detailhandelsplan. John Christensen pointerer, at de ekstra butiksareal til daglig- og udvalgsvarer i Silvan-bygningen tages fra en pulje, som i detailhandelssplanen er tildelt vestbyen. Derfor påvirker projektet ikke loftet over antal kvadratmeter butiksareal i midtbyen.