Østerild

Apropos Østerild

DIGT:Knud Holst skrev for en del år siden følgende lille digt, som nu er mere aktuelt end nogen sinde: Plåntj æ træ både stuer å smo! Såntj lyer'æ no. Men hwa mæ å la noen å di gammel sto?