Arbejdsmiljø

APV Ikke for alle

FRIVILLIGE:Der har været rejst tvivl om, hvorvidt frivillige i f.eks. sportsklubber og teaterforeninger skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Det skal de ikke. Regeringen ønsker på ingen måde at bremse lysten til at udføre frivilligt arbejde. Derfor vil vi heller ikke stille urimelige krav til foreningerne på områder, hvor det ikke giver mening. Som samfund har vi stor nytte af den indsats, de frivillige bidrager med i de mange klubber og -foreninger rundt omkring i landet, og den indsats skal ikke hæmmes af unødigt bureaukrati og papirarbejde. Det ville være helt urimeligt at stille krav om, at frivillige i foreninger, der bare træner et fodboldhold et par gange om ugen, skal være omfattet af en arbejdspladsvurdering (APV). Vi skal i det hele taget væk fra at stille formelle regler op, hvor det er unødvendigt.