Hjørring

Aquarius har succes med foredrag

HJØRRING:Det forgangne år har været rigtigt godt for foreningen til livsforrståelse, der bærer navnet Aquarius. På generalforsamlingen kunne foreningen konstatere et overskud på 16.000 kr. på de forskellige foredrag, som foreningen har inviteret til. Der har i alt været 687 fremmødte til de mange foredrag. Foreningen holder cirka et foredrag om måneden. På generalforsamlingen besluttede de 13 fremmødte, at overskuddet skal bruges til at købe mere kendte navne til nye foredrag, så endnu flere kan tiltrækkes til foreningens foredrag i fremtiden. Aquarius vil forsat satse på et emnemæssigt bredt udvalg af foredragsholdere. I alt 13 ud af de 45 medlemmer mødte op til generalforsamlingen. Inge Nielsen, der ikke ønskede genvalg, blev afløst i bestyrelsen af Carina Weber, der er ny sekretær, mens Jonna Jensen opnåede genvalg som kasserer. Sekretær Frank Nielsen, der ikke ønskede genvalg, blev afløst af Allan Bruun, der ligesom Ida Nielsen er menigt bestyrelsesmedlem. Nuværende formand Kirsten Ravn fortsætter på formandsposten.