Arbejd eller..

LOVFORSLAG:Beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) har fremsat lovforslag om nye regler for aktivering af syge mennesker. Reglerne er allerede sat i kraft af Venstres forrige - man kan fristes til at bruge ordet slaveminister - minister på området, Hjort Frederiksen, uden at lovgrundlaget var i orden. Med andre ord: Et nyt grundlovsbrud fra VKO-blokken. Forslaget indebærer, at hvis syge ikke lynhurtigt kan bringes tilbage på arbejdsmarkedet, nedsættes kommunernes refusion af udgiften til sygedagpenge fra 65 til 35 pct. Kommunerne har ansvaret for at få de syge i arbejde. Efter en ikke ret lang sygeperiode bortfalder retten til sygedagpenge. Lovforslaget burde fremsættes med overskriften: Arbejd eller dø. Hvor er det godt, at netop Venstre, Konservative og Udansk Folkeparti passer godt på, at statens udgifter afpasses indtægterne efter de massive skattelettelser.